Globalna Cyfryzacjia

 Globalna Cyfryzacja

Cyfryzacja gospodarki i sfery społecznej, która dokonała się w ostatnich dwóch – trzech dekadach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym, którzy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynali prace nad technologią cyfrową i komputerową.

Technologie informatyczne i nowe możliwości komunikacji elektronicznej całkowicie zmieniły relacje handlowe, gospodarcze i społeczne, a także rynek pracy, branże i profesje. Coraz większy i szybszy dostęp do zasobów, produktów i usług, jaki jest możliwy dzięki rozwojowi Internetu, całkowicie zmienia współcześnie sposób prowadzenia przedsiębiorstw, styl i formę komunikacji oraz reklamy promocji.017679_r0_940

Społeczeństwo globalne staje się społeczeństwem cyfrowym, gdzie technologie jako innowacje społeczne zmieniają styl pracy, formy edukowania się i rozwoju, przynależności do sieci społecznych czy wzorce konsumpcyjne. Pokolenie młodzieży, wchodzące dzisiaj na rynek pracy, to generacja wychowana od dzieciństwa w bezpośrednim kontakcie z technologiami i Internetem, która rzeczywistość wirtualną zaczyna traktować jak realną, a realną czasami jak nierzeczywistą.